OBCHODNÍ PODMÍNKY

zodpovědná osoba Nikola Rejdová
Františka Krejčího 202, 360 01 Karlovy Vary
Provozovna: Mírové náměstí 90, Ústí nad Orlicí 562 01
IČ 87510511
evidující úřad pro Karlovy Vary
č.účtu 242111790/0300Před focením

 • Zákazník se objednává: 1.telefonicky (tel.732 576 896), 2.emailem (bynk@seznam.cz), nebo přes 3.objednávkový formulář (preferovaná varianta)
 • Objednání termínu je závazné v momentě zpětného potvrzení zvoleného termínu fotografem a v závislosti na situacích (především nevhodné počasí v případě focení venku) se může ze strany fotografa měnit.
 • Volné termíny k dispozici jsou vždy vypsány na webových stránkách nebo individuálně nabídnuty fotografem.
 • Focení probíhá většinou ve všední den, ve standartní pracovní dobu v předem domluvené termíny. Víkendy ani večerní termíny pouze po domluvě. Pro venkovní termíny jsou možné pouze podvečerní termíny.
 • Zrušení termínu méně jak 2 dny před focením je možné pouze telefonicky, nebo formou sms. Náhradní termín je ovlivněn vytížeností.
 • V případě zrušení termínu méně jak 2 hodiny před focením jinak než telefonicky, nebo nedostavení se na focení bez omluvy je požadována finanční kompenzace 500,-

Focení:

 • Fotografování probíhá dle domluvy v atelieru, nebo venku na předem dohodnutém místě.
 • Pokud má zákazník nějaké zvláštní požadavky na fotografie (určité téma, rekvizitu, počet, představu ....) sdělí toto fotografovi s dostatečným předstihem před focením
 • Pokud se zákazník na focení dostaví později, nelze čas focení prodloužit a focení končí v předem předpokládanou dobu.
 • V případě, že se zákazník bez omluvy nedostaví do 20min.od smluveného termínu, fotografování již nebude uskutečněno a fotograf smí opustit atelier
 • Při poškození vybavení atelieru zákazníkem, nebo jeho dětmi, bude vyžadována finanční kompenzace v hodnotě nového kusu.
 • V případě špatného počasí a fotografování venku fotograf nabídne náhradní nejbližší možný termín dle vytíženosti.
 • V atelieru je zakázáno pořizovat jakékoliv fotografie zákazníkem bez předchozí domluvy.

Platba:

 • Cena za focení je přesně daná, kompletní ceník najdete zde
 • Celá částka za focení je splatná ihned po focení v atelieru hotově nebo oproti QR kodu bankovnictvím v mobilu (nikoliv kartou). Potvrzení o platbě obdrží zákazník na email, nebo mobilní telefon.
 • V případě, že si zákazník vybere z náhledů nějaké fotografie nad rámec balíčku, platba probíhá elektronicky oproti elektronické faktuře před editací fotografií. Je-li faktura splacena opožděně, doba dodání se prodlužuje.

Výběr fotografií:

 • Do 5dnů, od přijetí částky za fotografické služby, zákazník obdrží na email odkaz na online galerii s neupravenými náhledy, kam je možné přihlášení pouze pod individuálním heslem přiřazeném pouze konkrétnímu zákazníkovi.
 • Neupravené náhledy k výběru pro zákazníka volí sám fotograf a jedná se o nejzdařilejší záběry z focení.
 • Konečný výběr z náhledů fotografií k úpravě provádí zákazník sám.
 • Náhledy nejsou dovoleny stahovat, provádět screen obrazovky, jakkoliv zveřejňovat, tisknout ani jinak šířit. Jedná se o neupravené náhledy pouze k výběru. Na snímky se vztahují autorská práva fotografa.
 • Po odeslání výběru zákazníkem je výběr závazný a lze ho změnit pouze po domluvě s fotografem a pouze pokud již nejsou vybrané fotografie zpracované.
 • Odeslání výběru provede zákazník v co možná nejkratší době. Nejdéle však 5 měsíců od focení. Neučiní-li tak, má fotograf právo ponechat pouze 10 fotografií dle svého uvážení a ostatní smazat bez finanční kompenzace zákazníkovi.

Dodání fotografií:

 • Dodání fotografií se může lišit dle vytíženosti. Z pravidla jsou fotografie zpracovány do 3 týdnů od zaslání výběru zákazníka. Fotograf nezodpovídá za prodlevy způsobené dopravcem, tiskařem, nebo nečekanými technickými poruchami. V období Vánoc je třeba výběr fotografií zákazníkem zaslat nejpozději do 10.11. s garancí dodání do Vánoc. Pozdější objednávky budou zpracovány až po Novém roce. 
 • V případě prodlevy s dodáním zákazníka fotograf informuje s předpokládaným datem dodání.
 • Zákazník obdrží pouze ty fotografie, které si vybral k retuši.
 • Fotografie je možné dodat pouze: přes webovou galerii s odkazem na email za příplatek 200,- na dřevěném flash disku zaslaném poštou doporučeně.
 • Webová galerie s hotovými fotografiemi je přístupná pod unikátním heslem, zákazník si hotové fotografie stáhne do svého PC. Tato galerie je aktivní po dobu jednoho měsíce od zaslání odkazu na email.
 • V případě znovunahrání galerie je toto zpoplatněno 200,-
 • Neupravené fotografie, ani formáty RAW není možné poskytnout.
 • Po dodání fotografií dochází k výmazu online galerie s náhledy.
 • Fotograf uchovává fotografie v elektronické verzi po dobu 5ti měsíců od focení - po uplynutí této lhůty dochází k výmazu veškerých formátů RAW.
 • Vybrané retušované fotografie fotograf uchovává po dobu 1roku

Úprava fotografií:

 • Fotografie jsou retušované/upravené dle stylu fotografa, který je předem zákazníkovi znám dle portfolia.
 • Fotografie jsou dodány v plném rozlišení bez loga ve formátu 2:3. V barevném, event.některé černobílém provedení.
 • V ceně je základní úprava fotografií jako kontrast, zabarvení, základní retuš. Nikoliv odstraňování tetování, přeměňování obličejů z jiných fotek, úprava odrostů vlasů, retuš oblečení, špíčky .... apod. Toto lze provést pouze po předchozí domluvě a za poplatek u grafika.
 • U novorozenců dochází k retuši vyrážky, škrábanců, event.otlaků a pohmožděnin způsobeným porodem, nebo loupající se kůže na obličeji.

Zpracování osobních údajů:

 • Osobní údaje zákazníka pro plnění smluvního vztahu bude fotograf zpracovávat po následující dobu 5ti let v souladu s účetním zákonem.

Zveřejnění fotografií:

 • Zákazník při svém výběru fotografií k retuši uvede svůj souhlas nebo nesouhlas se zveřejněním fotografií pro prezentaci portfolia fotografa především tak na jeho webových stránkách, na sociálních sítích nebo jiných platformách. Souhlas zákazník uděluje na dobu platnosti těchto stránek a své rozhodnutí může kdykoliv písemně odvolat.
 • Zákazník je povinen nakládat s fotografiemi pouze v rozsahu, jež mu dovoluje autorský zákon

  Zákazník bere na vědomí, že zpracování jeho osobních údajů, které fotografovi poskytnul v souvislosti s poskytnutím služby, fotograf zpracovává a bude zpracovávat z titulu plnění s odkazem na čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Účelem zpracování je evidence smluvní spolupráce a uplatnění případné reklamace. Fotograf bude zpracovávat osobní údaje zákazníka v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví 5 let, následně údaje zlikviduje. Zákazník je tímto seznámen se svými právy, tedy právy subjektu údajů. Je si vědom svých práv v souladu s čl. 15 - 20 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679, zejména práva na přístup k osobním údajům, práva na opravu a právo na výmaz.